Activiteiten commissie

De activiteitencomissie organiseert activiteiten binnen de club voor jeugd en senioren, zoals:

- jeugdkamp in oktober

- sinterklaasviering in november/december

- nieuwjaarstoernooi in januari

- ouder/kindtoernooi in het voorjaar 

- afsluiting van het seizoen met een barbeque