Contributie

Algemene uitgangspunten bij bepalen van de contributie:

·        De hoogte van de contributie en competitiegelden worden bepaald aan de hand van de het team en competitie die je speelt en niet       aan de hand van de leeftijd van het lid.

·        Om sport bij de jeugd te stimuleren, houden we verhoudingswijs de kosten voor de jeugd wat goedkoper.

·        Vanaf 3e gezinslid 40% korting op de contributiebedragen.

·        Nieuwe leden die zich na 15 april aanmelden zijn geen contributie verontschuldigd.

·        Bij niet kunnen trainen door langdurige blessure of zwangerschap kan contributie worden teruggekregen vanaf de datum dat het            gemeld is.

·        Bij het niet via automatische incasso betalen van de contributie wordt €4,50 extra in rekening gebracht.

·        Nieuwe leden betalen €10 inschrijfgeld.

          ·        Opzeggen dient te gebeuren vóór 30 juni van het lopende seizoen. Anders wordt €20,- in rekening gebracht voor de al gemaakte                        kosten in verband met het nieuwe seizoen, waaronder contributie NEVOBO.

 

2021 - 2022

trainen

 

contributie

competitie

Nevobo

totaal

 

Regulier 1e kl

€ 195

€ 145

€ 17,50

€ 340

2 x 1,5 uur

 

Regulier 2/3e kl

€ 195

€ 135

€ 17,50

€ 330

Recreant

€ 160

 

€ 17,50

€ 160

1 x 1,5 uur

Recreant + Competitie

€ 160

€ 45

€ 17,50

€ 205

A-Jeugd

€ 165

€ 110

€ 17,50

€ 275

2 x 1,5 uur

B-Jeugd

€ 155

€ 80

€ 17,50

€ 235

C-Jeugd

€ 150

€ 75

€ 17,50

€ 225

 

CMV 

€ 150

€ 150

2 x 1 uur

Leden dia aan het begin van het seizoen hebben aangegeven niet te kunnen trainen in verband met de risico's op coronabesmetting hoeven totdat zij weer gaan trainen geen contributie te betalen.