Geschiedenis

OVOCO is in de loop van de jaren ontstaan door het samengaan van verschillende volleybalverenigingen in Oss.

 

Op 23 maart 1954 werd de neutrale vereniging Organon Volleybal Club (OVC) opgericht. Deze neutrale vereniging kreeg geen sportzaal omdat die in beheer waren bij de parochies. Getraind werd er op de korfbalvelden van Organon en 's-winters op het fabrieksterrein bij het licht van de lantaarnpalen.

In 1955 werd de volleybalvereniging Sagitta opgericht. Gezelligheid stond hier voorop, met als hoogtepunt het feest na een in de weilanden georganiseerd toernooi.

In 1956 werd de derde volleybalvereniging Entre-nous opgericht. Bijzonder bij deze vereniging was de jaarlijkse, door twee paters georganiseerde wandeling naar de St-Jan in Den Bosch.

In 1964 zijn de verenigingen OVC en Sagitta samen verder gegaan onder de naam Orsaco.

Op 5 maart 1968 fuseerden Orsaco en Entre-nous en werd de Osse Volleybal Combinatie (OVOCO) opgericht.

Met ingang van het seizoen 2011-2012 hebben de leden van Tendoss zich aangesloten bij OVOCO.