Aannamebeleid Vrijwilligers

 

Aanleiding:

OVOCO is een vereniging die geheel afhankelijk is van vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden en trainingen. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

 

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

 

Besluit:

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt OVOCO de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  1. een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  2. de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
  3. voor iedere vrijwilliger die met leden  werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
  4. bij vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.