Bestuur

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies/coördinatoren.

 

Tenminste één maal per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. 

Dagelijks bestuur

Eef Ebing

 

Voorzitter

0412-642243 of 0655-847326

voorzitter@ovoco.nl

 

Verantwoordelijk voor: 

  • Algemene leiding
  •  Representatie

Eliza van Andel

 

Secretaris

tijdelijk 0655-847326

secretariaat@ovoco.nl

 

Verantwoordelijk voor o.a.:

  • Secretariaat
  • Communicatie

 

Gooitske Marsman

 

Penningmeester

0412-405571

penningmeester@ovoco.nl

 

Verantwoordelijk voor: 

  • Beheer OVOCO-gelden
  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie

Algemeen bestuur

 ***VACANT***

  

Verantwoordelijk voor:

- Technische commissie (jeugd en senioren)

Paul Mestrom

  

Verantwoordelijk voor:

- Recreanten commissie