Sponsor commissie

 

Sponsorbeleid Volleybalvereniging OVOCO oktober 2015 – versie 1.0

 

1.       Visie op sponsoring

1.1.    Sponsoring levert een bijdrage aan de financiële zelfstandigheid en slagkracht van Volleybalvereniging OVOCO in algemene zin.

1.2.    De opbrengsten van sponsoring worden door het bestuur gebruikt om te investeren in het volleybal.

1.3.    Met behulp van sponsoring kunnen de sportieve doelstellingen worden gerealiseerd.

1.4.    Sponsoring levert altijd een financiële bijdrage voor de club en/of een rechtstreeks voordeel op voor de leden.

1.5.    Het aangaan van een sponsorovereenkomst is zowel voor de club als de sponsor altijd een win/win situatie.

1.6.    OVOCO streeft naar langdurige relaties met sponsoren en sluit daarom overeenkomsten af voor de lange termijn (3 – 5 jaar).

 

2.       Sponsorovereenkomsten

2.1.    Alle afspraken worden in een gestandaardiseerde overeenkomst vastgelegd (bijlage 1).

2.2.    Iedere sponsor wordt op basis van deze overeenkomsten gelijk behandeld.

2.3.    In overleg met [bestuurslid] is het mogelijk tot een maatwerkpakket te komen op basis van de wensen van een sponsor.

 

3.        Sponsorcommissie

3.1.    De sponsorcommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal 3 personen (inclusief een bestuurslid). Taken worden naar eigen inzicht van de commissieleden verdeeld of toegewezen.

3.2.    De sponsorcommissie houdt zich bezig met het actualiseren van het sponsorplan en ontwikkelt nieuwe sponsormogelijkheden binnen OVOCO.

3.3.    De sponsorcommissie speelt een belangrijke rol bij het vinden van nieuwe sponsoren en ondersteunt individuele sponsoracties van leden actief.

 

4.        Sponsorplan

4.1.    Het sponsorplan beschrijft de verschillende sponsormogelijkheden met aandacht voor toegevoegde waarde voor sponsoren.

4.2.    Voor het werven van potentiele sponsoren wordt het sponsorplan jaarlijks door de sponsorcommissie geactualiseerd en een plan van aanpak voor het komende seizoen opgesteld.